December 7, 2021

Activități

A1       Managementul proiectului

A1.1.   Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea și controlul proiectului;

A1.2.   Activități indirecte de suport pentru managerul de proiect, informare și publicitate și alte activități administrative conexe;

A2       Organizarea unui program de educație antreprenorială

A2.1    Organizarea unei campanii de promovare a programului de susținere a antreprenoriatului și informarea potențialilor participanți;

A2.2    Derularea procesului de selecție a grupului țintă ce va participa la cursurile de antreprenoriat;

A2.3    Derularea programului de formare antreprenorială;

A2.4    Evaluarea și selecția planurilor de afaceri în vederea finanțării;

A2.5    Organizarea stagiilor de practică pentru viitorii antreprenori;

A2.6    Înființarea și derularea de activități în cadrul a 2 întreprinderi simulate;

A2.7    Furnizarea de servicii personalizate de mentorat și consultanță persoanelor selectate în vederea demarării implementării planurilor de afaceri;

A2.8    Înfințarea societăților și semnarea contractelor de subvenție;

A3       Implementarea planurilor de afaceri

A3.1    Acordarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate;

A3.2    Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;

A4       Derularea unui program de monitorizarea a sustenabilitatii afacerilor finanțate

A4.1    Dezvoltarea unui centru de susținere și promovare a întreprinderilor finanțate în cadrul proiectului;

A4.2    Monitorizarea activității afacerilor finanțate;

A4.3    Elaborarea unei propuneri de politici publice pentru dezvoltarea a antreprenoriatului; A4.4    Organizarea a unui workshop pentru diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel regional;