January 26, 2022

Înscriere competiție

DEPUNEREA PLANURILOR DE AFACERI

în competiția de finanțare organizată în cadrul proiectului

„STAR – Susținerea tinerilor pentru afaceri reușite, POCU 829/6/13/142152”

În vederea depunerii planului de afaceri în competiția de finanțare vă rugăm să parcurgeți următorii 2 pași:

Pasul 1. Vă autentificați pe platforma electronică dedicată depunerii planului de afaceri și realizați completarea tuturor câmpurilor predefinite ale secțiunilor planului de afaceri. Verificați cu maximă responsabilitate completarea secțiunilor înainte de transmiterea planului de afaceri.

În urma transmiterii planului de afaceri, platforma vă va transmite pe email planul de afaceri încărcat de dumneavoastră (format pdf) însoțit de un mesaj text care va cuprinde: Numele și prenumele candidatului, codul unic alocat proiectului, data și ora înregistrării planului de afaceri în competiție.

Pasul 2.  Redirecționați (forward) emailul primit în urma înregistrării planului de afaceri (vezi pasul 1) asigurându-vă că planul de afaceri generat (format pdf) este atașat la adresa star@groups.tuiasi.ro

 (*) asigurați-vă de faptul că, parcurgerea celor 2 pași de mai sus se finalizează înainte de expirarea termenului limită stabilit pentru fiecare candidat în parte (termen limită: precizat în calendarul de organizare a competiției de finanțare/ pagina www.star.tuiasi.ro/ secțiunea competiție finanțare).

Planurile de afaceri transmise după expirarea termenului limită de depunere vor fi eliminate din competiție (termenul limită de înscrire în competiția de finanțare pentru studenții care nu au urmat cursurile în cadrul proiectului este 28 februarie 2022, ora 12.00; termenul limită pentru studenții care au urmat cursurile în cadrul proiectului este a 21 zi calendaristică, ora 12.00 de la data susținerii examenului ANC).

(**) După înregistrarea planului de afaceri în competiție veți fi contactați telefonic pentru finalizarea procesului de înscriere.

Înscrierea planului de afaceri în competiția de finanțare se realizează accesând platforma electronică dedicată depunerii planului de afaceri.