December 7, 2021

Prezentare proiect

STAR pe scurt

Proiectul „STAR – Susținerea tinerilor pentru afaceri reușite” are ca obiectiv general creșterea ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui program integrat de antreprenoriat, în cadrul căruia:

 • un număr de 350 de studenți vor beneficia de formare profesională în dezvoltarea Competențelor antreprenoriale (curs nivel I – 40 de ore), urmând ca la final să primească certificatul de absolvire a cursului emis de ANC Iași și o bursă de 200 de lei
 • 25 dintre aceștia vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate)
 • 22 dintre aceștia vor beneficia de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri generând înființarea unui număr minim de 66 de locuri de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării planurilor de afaceri.

Proiectul este menit să contribuie la îmbunătățirea gradului de ocupare al absolvenților de învățământ superior în domenii de activitate identificate ca fiind de viitor în vederea dezvoltării unei economii competitive bazate pe cunoaștere și reducerea perioadei de timp de la absolvirea studiilor universitare până la ocuparea pe piața muncii a acestora.

Ce își propune proiectul STAR?

 • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale unui număr de 350 de studenți, prin derularea unui program de formare antreprenorială, în cadrul căruia participanții vor acumula noțiuni cheie necesare înființării și gestionării unei afaceri precum: management, marketing și financiar-contabil, fiind de asemenea sprijiniți în elaborarea unui plan de afaceri.
 • Desfășurarea unei competiții de planuri de afaceri din rândul celor 350 de participanți la programul de formare și organizarea unui proces de evaluare și selecție obiectiv, ce urmărește seriozitatea și sustenabilitatea planurilor de afaceri cât și viziunea, motivația și credibilitatea aplicanților, toate acestea conducând la finanțarea a 22 de planuri de afaceri selectate.
 • Sprijinirea spre succesul afacerilor prin dezvoltarea competențelor practice pentru cei 22 de antreprenori selectați pentru finanțare prin asigurarea unui stagiu de practică de 40 de ore pentru fiecare dintre aceștia într-o companie a cărei activitate economică este similară afacerii nouînființate.
 • Simularea operațiunilor și gestionarea activității unui start-up din punct de vedere administrativ și logistic în cadrul firmei simulate de către cei 22 de antreprenori selectați în urma competiției de finanțare organizate în cadrul proiectului.
 • Consultanță în afaceri pentru îmbunătățirea celor 22 de planuri de afaceri selectate spre finanțare și asistență pentru înființarea start-upurilor.
 • Organizarea unui program de mentorat în care cei 22 de beneficiari ai planurilor de afaceri selectate  vor fi sprijiniți să își dezvolte abilitățile profesionale cu accent pe leadership, comunicare în afaceri, networking, personal branding, management strategic, inovație și sustenabilitate.
 • Subvenționarea planurilor de afaceri cu suma maximă de 287.000 lei/plan de afaceri și monitorizare tehnică și financiară a acestora pe o perioadă de 18 luni.
 • Înființarea în cadrul universității a unui Centru Inovativ de Antreprenoriat cu scopul de a asigura dezvoltarea competențelor antreoprenoriale în rândul studenților prin organizarea de cursuri de formare profesională, workshopuri și se vor dezvolta mecanisme de susținere și promovare a start-upurilor înființate în cadrul proiectului.