December 7, 2021

Obiective

Obiectivul general al proiectului „STAR – Susținerea Tinerilor pentru Afaceri Reușite”, ID MySMIS 142152 constă în creșterea ratei de ocupare a studenților, prin derularea unui program integrat de antreprenoriat, în cadrul căruia 350 de studenți vor beneficia de formare autorizată în dezvoltarea de Competențe antreprenoriale, iar 22 dintre aceștia, cu inițiative antreprenoriale și cu planuri de afaceri viabile vor fi selectați pentru a beneficia de un program intensiv de pregătire antreprenorială (mentorat, consultanță, stagii de practică și întreprinderi simulate), precum și de sprijin financiar în valoare de 287.000 lei pentru implementarea planurilor de afaceri timp de 12 luni, creând totodată minim 66 de noi locuri de muncă în cel mult 6 luni de la demararea implementării planurilor de afaceri.

Sustenabilitatea afacerilor va fi asigurată prin intermediul unui Centrului Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) prin care se vor dezvolta mecanisme de susținere și promovare a tuturor întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 6 luni în timpul implementării proiectului și a minimum 70% din întreprinderile înființate timp de 9 luni de la finalizarea implementării proiectului, inclusiv prin elaborarea unei propuneri de politici publice și a unor măsuri pentru diseminarea, valorificarea și transferul de bune practici, facilitând astfel o dezvoltare durabilă a mediului antreprenorial din România.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1-Organizarea unui program intensiv de educație antreprenorială cu o durată totală de implementare de 6 luni consecutive, reprezentând etapa nr. I a proiectului, care are drept scop final finanțarea unui număr de 22 de start-up-uri în regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.

OS 2 – Implementarea planurilor de afaceri pe o durată de 12 luni și acordarea către fiecare dintre cele 22 de întreprinderi înființate a unui ajutor de minimis în valoare 287.000 lei pentru crearea unui număr de 66 de locuri de muncă pentru minim 12 luni consecutive și monitorizarea continuă a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în etapa a II-a a proiectului.

OS3-Dezvoltarea unui program de monitorizare a sustenabilității afacerilor finanțate prin realizarea unui Centru Inovativ de Antreprenoriat (C.I.A.) prin care se vor crea mecanisme de susținere și promovare a tuturor întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 6 luni în timpul implementării proiectului și a minimum 70% din întreprinderile înființate timp de 9 luni de la finalizarea implementării proiectului, inclusiv prin elaborarea unei propuneri de politici publice și a unor măsuri pentru diseminarea, valorificarea și transferul de bune practici, facilitând astfel o dezvoltare durabilă a mediului antreprenorial din România.